Tin tức

Phân loại máy hút mùi Bosch

Phân loại máy hút mùi Bosch

Có nhiều tiêu chí phân loại máy hút mùi Bosch: -Theo chức năng và cách lắp đặt, có thể chia ra các loại như sau: + Loại thay đổi bề mặt hút mùi (Retracta Model): Với loại này, bề ...

Read More »