Máy Rửa Bát Bosch SMS46KI01E

14.500.000

  • Chức năng rửa tráng đảm bảo bát đĩa sạch bóng 100%
  • Màn hình LED: dễ dàng lựa chọn các chương trình, hiển thị thời gian còn lại và thông tin trạng thái chương trình ngắn.
  • ExtraDry: tùy chọn sấy bổ sung cho các chậu khó-khô.
  • Kính 40 ° C: chương trình đặc biệt bảo vệ mắt kính, đảm bảo làm sạch và sấy khô tinh tế.
  • Silence Plus: Cực kỳ im lặng, với mức ồn chỉ 46dB.
  • Giỏ VarioFlex và ngăn Vario: nhiều tùy chọn điều chỉnh với nhiều không gian hơn ở tất cả các cấp.
Máy Rửa Bát Bosch SMS46KI01E

14.500.000